Velkommen til

Psykiatrisk Klinik

ved Speciallæge i Psykiatri, dr.med. Søren Buus Jensen
Fuglebo 19, 2000  Frederiksberg 

Telefon 31 51 89 24              E-mail: info@psykiateren.net

 

Foto Mikal Schlosser 

Efter 11 år i Psykiatrisk Klinik på Ålholm Plads, har jeg solgt klinikken.

Jeg har derefter startet en deltidspraksis på Frederiksberg i August 2017.

Der er tale om en deltids og betalingspraksis, hvor der ikke gives tilskud fra den offentlige sygesikring. Der kræves derfor ej heller henvisning fra egen læge. En række private sundhedsforsikringer yder delvis støtte.

Hovedvægten vil ligge på behandling af personer i samtaleterapeutiske forløb med eller uden supplerende medicin. Sideløbende hermed foretages specialistundersøgelser med henblik på  udarbejdelse af psykiatriske speciallæge-erklæringer.

Klinikkens subspecialer omfatter som tidligere bl.a. diagnostik og behandling relateret til:

- Traumer, Traumatisk stress, PTSD og kompliceret PTSD

- Psykiatriske lidelser releateret til arbejdsmiljø og arbejdsskader såsom stress og følger efter chikane og    mobning.

- Psykiatriske problemer hos læger og andet sundhedspersonale

-Transkulturel psykiatri /Internationale patienter

- Sexologi/ Parsamtale/ Parterapi

- 2nd opinion uafhængige specialistvurderinger til brug for offentlige og private institutioner.

 

Herudover kan der træffes nærmere aftale om individuel eller gruppe supervision og undervisning for sundhedspersonale, der arbejder med grænseområderne hertil.

 

 This is the website for Psychiatric Clinic in Frederiksberg, Copenhagen. The clinic is now turned into a private practice. Referral from your GP is not necessary. Payments are not refunded from the Danish Health Insurance system.

This  website is in Danish language, except for the International CV presented under the headline ("Mest for andre læger" /CV)-see upper right corner of this page.

International visitors may contact Dr. Soeren Buus Jensen directly at info@psykiateren.net   for further information.